6 listopada 2017 r.odbyła się kolejna edycja Regionalne Forum Edukacji. Wydarzenie jest cykliczną imprezą organizowaną od 2008 r. przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. Jej celem jest integracja środowiska oświatowego powiatu wodzisławskiego oraz wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym. Udział w dziewiątej odsłonie imprezy wzięło około 100 nauczycieli.

Impreza miała formę wykładów i prelekcji wygłaszanych przez zaproszonych gości – osoby związane z edukacją, oświatą i wychowaniem. Hasłem przewodnim była myśl „Nadzwyczajna moc edukacji – jak wykorzystać potencjał ucznia, nauczyciela, szkoły”.