PO CO?


Powstaliśmy z potrzeby osiągania więcej, lepiej, inaczej.

Zainspirowała nas siła obrazu, pobudzająca kreatywność, a przy tym będąca rozwiązaniem wielu problemów. Fascynuje nas to jak osoby indywidualne i organizacje realizują swoje cele, tworzą strategie za pomocą przekazu wizualnego.

Słysząc wielokrotnie “Pokaż mi to !” -w odpowiedzi realizujemy facylitację graficzną. Wielu fascynujących mówców zainspirowało nas do esencjonalnego, transparentnego zapisu graficznego, który pozwala wykorzystać, zaimplementować w pracę przekazane treści, a nie tylko zafascynować się nimi na krótko.

Mamy ambicje pracować z partnerami biznesowymi, którzy są gotowi do pracy nad złożonymi wyzwaniami organizacji i zespołów. Pragniemy być postrzegani jako katalizujący, skuteczny i aktywizujący zespół specjalistów. Fascynuje nas tworzenie wspólnej perspektywy dla analitycznych, usystematyzowanych, myślących słowami słuchowców i przestrzennie widzących obrazami wzrokowców. Wizualizując najważniejsze treści, sortując je, pokazując zależności i skalę ważności pragniemy być impulsem do korzystnych zmian, wzrostu możliwości i podnoszenia efektywności organizacji. Stojąc z boku będziemy umiejętnie wyzwalać motywację i zaangażowanie uczestników spotkania.

Będziemy pracować z wami nad tym, aby osiągać jeszcze lepsze rezultaty, wypracowując przy tym innowacyjne rozwiązania.