Małgorzata Kaźmierczak


Małgorzata Kaźmierczak– absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie dziennikarstwa oraz przyrody i ekologii z wychowaniem zdrowotnym. Pracowałam przy wdrażaniu programu Phare w sektorze gospodarki energetycznej i wodno-ściekowej. Jestem nauczycielem przyrody w Szkole Podstawowej nr 1 w Pawłowicach.

Moje obszary zainteresowań to neurodydaktyka, rozwijanie kreatywności i technik szybkiego zapamiętywania z wykorzystaniem metody wizualizacji.