JAK TO ROBIMY?


Spotkania biznesowe z

 • narzędziami wizualnymi w formie graphic recordingu
 • klaryfikacją wizualną
 • komunikacją wizualną
 • budowaniem szerszej perspektywy
 • czytelną wizją i strategią
 • uruchamianiem potencjału
 • graficzną sesją podsumowującą
 • facylitacją graficzną
 • metodą Open Space Technology (OST)

Konferencje z:

 • obrazowaniem przekazu w formie graphic recordingu
 • wizualnym dialogiem
 • zaangażowaniem odbiorcy i prowadzącego
 • wykorzystaniem wypracowanych rezultatów
 • twórczą atmosferą

Nasze usługi realizujemy na 4 poziomach:


POZIOM 1

Zapis graficzny w czasie rzeczywistym.

POZIOM 2

Zapis graficzny spotkania podsumowany analizą w postaci pytań.

POZIOM 3

Współtworzenie spotkania z prowadzącym poprzez zadawanie pytań w trakcie i symultatywne tworzenie zapisu graficznego.

POZIOM 4

Digital graphic recording ( cyfrowy zapis graficzny).