FACYLITACJA GRAFICZNA

Organizujesz konferencję, szkolenie, spotkanie i chcesz:

  • by ktoś ze świeżym spojrzeniem na prezentowane treści zanotował pomysły grupy w sposób interaktywny i innowacyjny?
  • ułatwić uczestnikom wydarzenia wyciągnięcie wniosków poprzez wizualizację Twoich pomysłów ?
  • pokazać Twoją wizję, zamiast tylko o niej opowiadać?
  • wzmocnić zaangażowanie ludzi, zapraszając do interakcji i współpracy?
  • by, rysunkowe notatki tworzone wspólnie ułatwiały dzielenie się wiedzą?
  • sprowokować dzielenie się wiedzą poprzez wspólnie tworzone notatki wizualne?
  • zbudować porozumienie wokół celu ?
  • w jasny i czytelny sposób, dzięki zapisowi graficznemu przekazać informacje ze spotkania tym, których nie było na sali?
  • by trener, trenerzy, moderator, facylitator mogli wykorzystać powstającą na żywo notatkę wizualną do podsumowań,ponownego podkreślenia najważniejszych treści?
  • by powstał bogaty materiał do dalszej pracy lub archiwum?