dr hab. Damian Pietrek

artysta grafik

Urodził się w 1975 roku. Silnie związany z rodzinną Górą Św. Anny.

W latach 1995–2000 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Filii w Katowicach. Od 2005 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W roku 2010 obronił stopień doktora sztuki, w 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W roku 2007 otrzymał stypendium Marszałka Województwa Śląskiego a w 2010 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2010 i 2012 w ramach programu stypendialnego Erasmus prowadził warsztaty rysunkowe w Bauhausuniversität w Weimarze (Niemcy), w roku 2016 w Hochschule für Bildende Künste w Brunszwiku (Niemcy).

Jest autorem 42 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych. Tworzy w dziedzinie rysunku i malarstwa.